Стрелецът е приятен за Рака, защото двамата партньори споделят много общи интереси. Уви, Стрелецът е привлекателен, но прекалено независим за Рака. Ракът не успява да го следва в забързания му ритъм на живот. Ако създадат семейство, Стрелецът в един момент ще реши, че е окован във вериги, които се чувства длъжен да разчупи с чести отсъствия от дома. Скоро ще започнат проблемите, породени от ревност и взаимни обвинения, водещи до раздяла.