Скорпионът може сериозно да нарани Рака със своята ирония и остри забележки, в които не влага зла умисъл, но не преценява думите си и емоционалното състояние на Рака. В сексуално отношение Ракът и Скорпионът са идеалната двойка, но Ракът ще е принуден да се примири с ревността на Скорпиона и желанието му да властва. Ако чувствата им са достатъчно силни, двамата могат да създадат хармонично семейство, в което Ракът ще има закрилата на Скорпиона.