Ракът и Рибите изпитват силно сексуално привличане, а разправиите между двамата са краткотрайни. Обикновено Ракът, стремящ се да обсебва и закриля, поема ръководната роля, а Рибите получават така необходимата им закрила, съчувствие и разбиране. Могат да живеят в хармония и да създадат стабилно семейство.