Козирогът дразни Рака със своята педантичност, кариеризъм и материализъм, въпреки че и Ракът не пада по-долу. Ако преодолеят различията си, могат да живеят добре. Най-важното е Ракът да престане да се дразни от прекалената стабилност на Козирога, а Козирогът да се примири с променливите настроения на Рака. Ако двамата могат да си осигурят стабилна материална основа при съвместното си съжителство, ще живеят добре и в разбирателство.