Двата знака са прекалено еднакви, за да разчитат на разбирателство. Те не успяват да си бъдат взаимно полезни, защото им е трудно да проявят разбиране един към друг. Причината е в нежеланието на Овена да подкрепи идеите на Стрелеца, защото смята своите за по-важни. Разправията е гарантирана както в партньорските отношения, така и в семейния живот. В брак би ги събрало само физическото привличане, което не винаги е достатъчно за стабилността на връзката.