Лъвът и Водолеят се привличат както всички противоположности. Ще постигнат компромис в отношенията, ако Лъвът не проявява даже и в дреболиите желанието си да властва над свободолюбивия Водолей, да го превръща в свой придатък или да го оставя в своята сянка, защото и Водолеят притежава ярка индивидуалност, която не иска да загуби. Двамата могат да създадат отлично семейство и да бъдат перфектни делови партньори. Не са изключения случаите, когато партньорите Лъв-Водолей развиват семеен бизнес и достигат своя връх.