Двамата партньори съжителстват трудно. Лъвът се стреми към кариера, към блясък, към контакти с елита на обществото, а Скорпионът трудно прощава прекаленото отдаване на професионалните задължения и непрекъснато проявява ревността си. Биха могли да живеят в хармония, ако не допускат материални проблеми в живота си и създадат деца, които ще заздравят брака им.