Лъвът със своята щедрост и топлина привидно е идеален партньор за Рака. Все пак на двамата ще се наложи да живеят продължително, да преминат през задължителните кризи в отношенията си, докато успеят да се приспособят един към друг и заживеят в хармония. Подобно благоприятно развитие може никога да не се случи заради опитите на Рака постоянно да ограничава Лъва. И двата знака са консервативни, но Лъвът има потребност да блести сред обществото, което дразни Рака.