Девата трудно може да съжителства с Везните, на които винаги е необходимо жизнено пространство. Девата трудно се примирява с непрекъснатото желание за промени на Везните. Опитва се да ги ограничи, но може да предизвика сблъсък на интереси. Девата може да помогне на Везните да станат по-практични, а Везните да помогнат на знака, подвластен на Земята, да гледа на живота по-леко, волно, а не потискащо сериозно.