Двата знака са така различни по темперамент и подреденост, че ако са създали семейство, проблемите между тях ще са непрекъснати. Партньорът Дева изобщо няма да се примири с хаоса, нарочно създаван от партньора Риби в дома, заради нежеланието му да се подчинява на наложения от Девата ред. Девата ще приема оправданията на Риби и прекалената им емоционалност като театър, чрез който те прикриват някаква тайна. Двамата ще имат сериозни проблеми и в сексуално отношение.