Овенът непрекъснато нарушава спокойния и подреден живот на Девата. Ако двамата искат да бъдат заедно, на Девата, колкото и да є е неприятно, ще се наложи да се примири с хаотичната и непредвидима същност на Овена. Шансовете за успешен брак са половинчати.