Биха могли да създадат семейство, ако Девата глези Лъва и непрекъснато се възхищава от него. За съжаление това качество не е присъщо на вечно мърморещата и склонна да критикува Дева. Двамата могат да създадат отлично делово партньорство и ако имат семеен бизнес, да стъпят на стабилна материална основа ¦ тя е от огромно значение и за двамата и би им помогнала да стабилизират брака си.