Двата знака са душевно близки, но ако са създали семейство, общуването между тях може да се окаже невъзможно заради различните интереси и невъзможността да са в един и същ момент на едни и същи мисловни и чувствени вълни. Те трудно ще живеят спокойно, защото често си пречат. Въпреки това няма да им липсват приятни мигове в общото ежедневие!