Стрелецът има добри шансове с Близнаци заради многото общи и привличащи ги качества, включително и непрекъснатия стремеж към промяна. Но ако Близнаците се подиграват на Стрелеца, който има много по-остър език от тях, последният няма да им го прости и ще започне да засипва Близнаците с пиперливи думи, изливащи поток от недостатъци, с които ще ги обиди. Тогава раздялата им е сигурна.