Години: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

За Змията годината на Дракона минава под знака на разнообразието. Несигурна е заради промените, които я изненадват в дните й, затова е в нейна полза да бъде наблюдателна, обективна и строга както винаги, за да осъзнае и възприеме по-лесно новото. В професията си е успешна, развива нови умения и намира начин да осъществи новите си идеи. Въпреки че напредва бавно, но неотклонно, не бива да се притеснява от забавянето на крайния резултат от започнатите начинания. Със сигурност ще постигне целите си. Би било добре да използва годината на Дракона за преквалификация, за да се подготви за своята година, която започва в началото на 2025-а. Не всичко планирано ще се развива според очакванията й, но постоянството ще й помогне да получи заслужено възнаграждение. Финансовото състояние на Змията ще се подобри значително. Умее да живее, без да е особено разточителна, но не е изключено да загуби, ако се включи в рисковани начинания само защото не е била бдителна. В личните отношения я съпътстват проблеми, които изискват внимание и не бива да бъдат пренебрегвани, за да не се задълбочат. От нея зависи да постигне равновесие между задълженията си в семейството и професионалната си заетост, както и да не прекалява с претоварването с непосилна работа. Ще има моменти, в които ще се крие и ще отказва дори необходимите социални контакти, последвани от моменти на засилено общуване. Здравето й зависи от умението да овладява негативните емоции и свръхпреумората.