ТИГЪРЪТ В ГОДИНАТА НА КУЧЕТОГодини: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.Тигърът и Кучето винаги намират общ език, затова и 2018-а ще бъде успешна за Тигъра, спокойна, хармонична и без особени сътресения. В началото на годината е длъжен да събира сили за важните професионални планове и проекти, които му предстои да започне през пролетта. Здравето му е добро, но няма да са изключение настинките и сезонните вируси, травмите заради желанието му да спортува активно, дори и ако няма нужната подготовка. От него зависи да избегне продължителното лечение и да съхрани стабилна нервната си система. В професионално отношение ще се радва на уважение и признание заради постижения, които дават плодовете си през тази година. Ако родените в знака на Тигъра са в ролята на подчинени, сега имат шанса да променят своята позиция, да заслужат повишение или да тръгнат по своя самостоятелен професионален път. Имат достатъчно средства, за да живеят добре, затова ги съветвам да не се изкушават от допълнителни натоварващи ги задачи, които ще са причина за разпиляване и съжаление за загубеното време. Да приключат дълго влачените нерешени проблеми в личните отношения. Семейните ще живеят спокойно, без сътресение, а необвързаните да не се опитват да печелят нечии чувства с парите си. Няма да бъдат щастливи, а използвани.