Години: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Тигърът е в своята година и защитава представителите на знака независимо от силата на техния характер и качества. Само от техните действия, смелост, борбеност, самостоятелност, умение да се справят сами със задачите, вместо да разчитат на помощта на околните, зависи дали годината ще е успешна и градивна за тях, или ще ги превърне във вечно бягащи от тълпите, страхливи и отчаяни от живота хора, които се чудят къде да търсят сигурно убежище, докато отмине поредната буря. В тяхната година е най-важното да бъдат дейни, да гонят целите си, да осъществяват плановете си, без да се противопоставят на обществените правила и закони. Само така ще се чувстват на мястото си, приети и разбрани, ценени и уважавани. Любовта ще ги споходи още в началото на годината, ако не са семейни, но няма да им се разминат и разводите, ако живеят насила в брак, изтъкан от странни отношения и ежедневни противоречия. Децата, родени в годината на Тигъра от родители, поне единият от които е роден в Тигър, ще са повече от обичайното. Предупреждавам, ако родените в Тигър допуснат гладолечение или дълги периоди на гладуване заради хранителен режим или обсебени от работа, няма да избегнат здравословните проблеми.