Години: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

Вие, родените в година на Петела, ще изживеете изпълнена с несгоди и неприятни изненади година на Водния тигър. Причината е, че сте оставили незавършени задачи от предишната година да ви съпътстват и в настоящата. Патите си заради тях, защото начинанията ви в по-голямата си част лягат на основата на миналогодишните задачи, а те стоят недовършени. Място за отчаяние няма. Бъдете волеви и силни и ще отхвърлите изостаналите задачи, за да се влеете в руслото на настоящата година. Мнозина обаче ще предпочетат да се отпуснат в очакване на блага, които си мечтаят, че Съдбата подготвя за тях. Промените около вас са постоянни и сте непрекъснато във вихъра на спешни задачи. Приключите ли ги навреме, ще ви зарадват с отлични приходи. Не бързайте да инвестирате, преди да сте проверили надеждността на начинанията и финансовата стабилност на хората, с които се обвързвате. Дали трябва да се обвързвате в делови съдружия? Не го препоръчвам без предварителното изготвяне на бизнес хороскоп. Не ви съветвам да се хвалите с постиженията си заради завистта на ваши неприятели и колеги. Здравето ви е стабилно, но си вредите сами, като забравяте почивката. Личните ви отношения са стабилни, стига да избегнете безпричинните спорове с вашите близки, свързани с непланирани разходи.