Години: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

Вие, родените в година на Овцата, сте орисани на щастлива, спокойна и успешна година на Заека. Ще се радвате на познанства, сред тях и с хора на водещи позиции в държавата, които ще ви помагат. Пред вас се простират широки магистрали към кариерни и лични постижения. Заекът, който е в постоянно движение, ще ви дари не само хармония в отношенията, а и месеци без особени емоционални проблеми, които винаги ви натоварват. Животът ви ще ромоли в руслото на реката, която сте си създали сами, както по отношение на вашата работа, така и в деловите и личните отношения. При запознанство ще преценявате правилно човека срещу вас, без обичайната за вас наивна доверчивост, която винаги ви вреди. Желанието да се развивате и да израснете на ново професионално ниво е осъществимо. Ще се обогатите с нови знания чрез курсове за преквалификация или смяна на професията с нещо ново и привлекателно. Здравето ви е стабилно. Личните отношения са спокойни, радвате се на щастливи дни. Вашият минерал е топазът. Светлосиният цвят на минерала засилва и стабилизира хармонията в отношенията през годината, но и ви позволява с лекота да усвоявате нови знания.