МАЙМУНАТА В ГОДИНАТА НА ПЕТЕЛАГодини: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.Маймуната имаше една сравнително успешна година в нейна власт, но и не малко препятствия по пътя си. Ако е била почтена – нещо, което не й се удава лесно, ако е постигала целите си по честен начин и никога за сметка на нечий провал, в годината на Петела ще се радва на относително спокойствие в професионално отношение, а проблемите й ще са тези, които потискат всички ни заради състоянието на държавата. Ще има достатъчно стабилна финансова основа, за да живее така, както иска, но постигната с много труд и допълнителна работа. С помощта на влиятелни познати и приятели има възможност да осъществи плановете си. Не бива да подценява отношенията си както на работното място, така и в приятелското си обкръжение, защото не знае кой от хората, които е отдалечила, ще й е най-полезен в близко бъдеще. Да се предпазва от удари от страна на неприятели. Макар да мисли, че са я оставили на спокойствие, те изобщо не са престанали да я дебнат. Здравето й е стабилно, но преумората й вреди. Залисана в служебните си задачи, не бива да забравя семейните си задължения, а ако е необвързана, е време да се огледа за подходящо партньорство, защото в един момент самотата ще започне да й натежава.