Години: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Заекът, който умее да печели, но и да пести, помага на вас, родените в година на Маймуната, да се радвате на мечтаните финансови постижения. Приходите не винаги идват от работата ви. Може да са свързани с вашето хоби, което неочаквано ще се окаже доходоносно или с необичайни и бързи за изпълнение допълнителни задачи с впечатляващо заплащане. Типично за вас, родените в година на Маймуната, е да залитате по лотарията и хазарта. Тази ваша черта в годината на Заека ще бъде потисната, което е още една възможност да печелите, след като няма да залагате спечеленото. През цялата година сте разнопосочни – от клюки и интриги, които са ваша слабост, до желание за развлечения, пътувания и дори смяна на обкръжението. Внимавайте! Склонни сте да губите чувството си за мярка, което в професионален план може да ви тласне към мечтания да стъпите на най-високото кариерно стъпало. Не се терзаете дали притежавате нужните качества. Съветвам ви разумно да харчите за семейството си, за полезни придобивки, за здравето си, за пътувания и пътешествия, които е добре да не отлагате за следващия ден или за следващата година. Ще се наложи да положите усилия да съхраните личните си отношения. Вашият минерал е аметистът, който ви вдъхновява и ви подсказва нови възможности за изява, зарежда ви със сила и развива вашата интуиция, като ви помага да не привличате дразнители.