ГЛИГАНЪТ В ГОДИНАТА НА ГЛИГАНАГодини: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.Родените в година на Глигана са подвластни на характеристиките на своята година. Няма да им липсват успехи, но с изискването да са отговорни, да не прахосват пари, да не взимат заеми. Само ако са уверени в себе си и в своите действия, съумяват да бъдат на върха във всяко отношение в своята година. Хората със собствен бизнес да очакват ползо¬творни задгранични контакти и договаряне на съдружие, а защо не и установяване на ново място, по-добро и по-перспективно за развитието им. Мнозина намират мястото си и заживяват зад граница. Винаги са готови да помагат със своята воля и решителност на хората около себе си, за да се избавят от своята несигурност и от страховете си, затова и са желани колеги и партньори. Годината им помага да заработват добри пари, но както вече предупредих, да са пестеливи. В личните отношения родените в година на Глигана се радват на хармония и спокойствие. Не бива да проявяват дребнавост при малките ежедневни недоразумения, нито да са повърхностни по отношение на чувствата си, за да съхранят стабилността им и брака си. По отношение на здравето нямат причина за притеснения, ако спазят едно правило – да не се оставят на Съдбата, ако тялото им подскаже, че има проблем. Да се предпазват от травми. Здравословният проблем може да е незначителен, но бързата реакция за отстраняването му е задължителна, за да не се превърне в значим.