Ако сексуалното удоволствие цели да получите облаги, приемете, че ще разривът ви е гарантиран.