В личните отношения сте нестабилни, скъпи жени. Проблемите са обвързани с вашите непрекъснати съмнения, за които нямате причина, че не сте достатъчно достойни за вашите партньори. Изтрийте от съзнанието си тези мисли.