Личният ви живот е свързан с разочарования, породени от силно изразените ви материални стремежи, което не е типично за вас в чувствата, но явно търпите промяна м отношенията си. Сексуалните ви отношения са в криза, заради съмненията на партньора ви, че го използвате.