В личните ви отношения има леко пропукване, ако сте семейни и причината е във вашата заетост. Ако сте сгрешили, извинете се. Несемейните, които усещат отдалечаване да се замислят дали това не е Съдбовен знак, че са с неподходящия човек.