Семейството ви се нуждае от подкрепата ви, а вие отказвате да я дадете на ваши роднини, на които сте обидени от години и не сте склонни да им простите. Може би сте в правото си, ако са ви засегнали, но ако подкрепата ви гарантира хармонични отношения в семейството, дайте им я.