Чувствата ви са споделени, въпреки че имате още неизгладени недоразумения. Не се лишавайте от сексуалните мигове, ако сте постигнали макар и минимално съгласие.