Ако сексуалното удоволствие е с цел да получите облаги, приемете, че губите завинаги половинката си.