От вас зависи да избегнете усложненията в семейните отношения. Възможни са разправии заради намесата на ваши роднини, която не е добронамерена.