Роден е под влияние на общителна вибрация, заради която е склонен да привлича към себе си неподходящи приятели и партньори. Когато се разочарова, е склонен да забравя подадената му ръка, като вместо да благодари, той тръгва да търси нови хора, с които да подмени вече ненужното си обкръжение. Естествено е след това да съжалява.

Съдбовният му път изисква да овладява емоцията и да не бяга от градивната критика, която му отправят, ако иска да си спести неуспехите в живота и кариерата.