Родена е във Везни на дата, която е причината да гради кориера в областта на изкуството, но често ще се налага да се примирява с второ място в живота. Умее да балансира отношенията си с хората, но това не и пречи да търпи разочарования заради предателства, които не прощава. Съдбовният й път изисква да постигне стабилност в личния и професионалния живот и хармония в отношенията.