Денят й на раждане е носител на стремеж към общуване. Да внимава какви хора допуска до себе си, за да се предпази от използвачи. Съдбовният й път изисква да не е прибързана и да не надскача възможностите си. Не може да се каже, че изгаря от желание да се обвързва с различни контакти, въпреки ичискването на деня й на раждане, заради влиянието на по-коснервативния Телец. Има своята среда и своите приятели, но е по-склонна да се усамоти в дома си, който е нейната крепост. Там е създала необходимите условия, за да се чувства добре. Увлича се по изкуството и музиката. Без проблем заменя шумната компания на своите приятели с някой нов диск или книга.