Родена е на дата на кармична разплата - причина за трудностите, през които преминава в живота си. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускала в своите минали прераждания. Естествено, не без помощта на Телеца, който я зарежда с нужното упорство и търпение. Съдбовният й път е причината за допълнителни трудности, които е добре да приема като предизвикателство, като нова възможност за себеизява, за да ги преодолява с лекота.