Роден е в Рак на дата, която му носи стабилност в живота, спокойствие и умение да постига хармония в отношенията си с околните. Ето този е причината да приема стоически всичко, което му се случва, да търпи повратностите на Съдбата и да осъзнава, че въпреки датата на кармична отплата, на която е роден, той има да чисти карма, дори и ако е незначителна, натрупана в настоящия му живот. Неговият Съдбовен път изисква да се стреми към стабилност, но често се опитва да е обсебващ и грижовен и да я налага в живота на другите хора. Това не винаги им харесва.