Денят му на раждане е носител на стремеж да общува, да сменя средата си, да търси своето призвание и обществено признание, което му е заложено и от знака Рак. Съдбовният му път е причината да преодолява чести трудности по пътя си, включително и травми, също така и душевни, които са свързани с нетърпимостта му към нечия некоректност.