Родена е на дата на кармична разплата - причина за трудностите в живота й. Чрез тяхното преодоляване трупа опитност и чисти кармата си от грешките, които е допускала в миналите си прераждания. Повлияна е от Бизнаци и е орисана на непрекъснато променящо се мнение и планове. Съдбовният й път изисква да е добронамерена, да отстоява позициите си, да цени качествата на околните, но не бива да прави не поискано добро, а първия период от живота й изисква да живее извън Бъргария, където й е отредено да срещне подходящия брачен партньор.