Родена е на дата на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота й. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускала в миналите си прераждания. Подвластна е на Рак и е склонна упорито да обсебва хората, които харесва, но това е причина за тяхното рязко отдалечаване, ако са родени в свободолюбиви знаци и се притесняват да не им отнеме личната свобода. Съдбовният й път изисква да печели парите с труда си и да постигне финансова независимост.