Роден е в Близнаци под знака на вибрация, която изисква от него да се развива в научната и интелектуална сфера и да гради професионална кариера. Умее да говори добре и да привлича хората към себе си. Съдбовният му път изисква да не прави незаслужени добрини. Чувството му за духовно развитие, интелектуалните занимания и философските му разсъждения са твърде необичайни. Да, естествено е, че чете книги, но не защото това е необходимо, а защото му е приятно. Да, той може да бъде духовно извисен, но ако това му донесе нови усещания. Може до такава степен да ви омае, че когато се разделите с него, у вас да остане впечатлението за среща с велика личност, което може да е измамно.