Български поп изпълнител. Изявява се и като рекламно лице на марки дрехи и играе малки роли в холивудски (снимани у нас) и наши продукции. 

Роден е в Телец, на дата, която му дарява кармична отплата и шанс да се радва на закрилата на съдбата, ако се научи да търси причината за неуспехите си най-напред в себе си, а след това в околните. Съдбовният му път изисква да гради с труда си материалната си стабилност и да твори само положителна карма.