Роден е в Близнаци на дата на кармична разплата, която му носи трудности в живота. Съдбовният му път изисква от него да е общува, да сменя често средата си, докато намери подходящата. Не е изключено, въпреки желанието да общува на моменти, да предпочита живот в самота. Надарен е с огромен интелект до степен, която го прави безкрайно различен, а оттам и затворен за целия свят. Конфликтите при него са обикновено в професионален план. Трудно намира мястото си и страда, особено когато е намерил, но не може да въздуха на колегите си, заради завист или неразбиране и тогава търси отново и отново.