Родена е в предпоследния ден на Близнаци на дата, която е причина за колебливост и неувереност, продължила до началото на нейния самостоятелен живот, когато е осъзнала какво е нейното място и къде да се реализира. От този миг нататък върви устремно нагоре. Съдбовният й път е орисан на трудности и трънлив на моменти, но въпреки това тя успява с упорство да се справи и да ги преодолява с минимални травми от ужилванията от злонамерени хора.