Роден е под влияние на вибрация, която го подтиква да общува непрекъснато и често да сменя средата си, докато намери своята, тази, в която се чувства на мястото си. Като представител на Близнаци е склонен на моменти да говори повече от необходимото и да споделя плановете си, за чиято реализация може неочаквано да му попречат. Да преценява добре хората, които допуска до себе си, е едната му задача. Съдбовният му път изисква от него да печели с труда парите си и да гради само положителна карма.