Родена е на дата, която е причината да е целеустремена, импулсивна, амбициозна и изпълнена с желание да е винаги на върха и на пиедестал, дори и когато не го е заслужила. Заради силно изявеното си его е лесно ранима, а ако претърпи провал и дълго страда от това. Съдбовният й път изисква да общува, но не винаги е в състояние да преценява правилно хората, които допуска до себе си. Огнената й същност проявява нетърпимост към предателите и завинаги ги забравя.