Родена е на дата, изискваща от нея да върви по пътя на духовното си и интелектуално израстване и да гради професионална кариера. Подвластна е на Близнаци - знак, който не й позволява да стои на едно място или да е вярна на половинката си, а и е прекалено млада за сериозна връзка. Интересен факт в нейния живот е Съдбовният й път, изискващ да изживее по-голямата част от живота си извън България, ако иска да си спести проблеми от всякакво естествено и от един момент нататък да не намира реализация. Компромисът е много да пътува.