Неговият ден на раждане е носител на стремеж към стабилност, но активира и материалните му стремежи. Ето защо не бива да поставя парите като своя основна житейска цел, ако иска да се радва на закрилата на Съдбата заради влиянието на вибрация 24, даряваща кармична отплата. Съдбовният му път изисква да обмисля добре действията си и да не е прибързан, за да избегне грешките, водещи до неуспехи. Характерни за него са чувството му за хумор и умението да иронизира самия себе си.