Родена на дата, която през целия й живот помага да общува, но не допуска до себе си хора, които не й харесват, защото има перфектна преценка и бързо ги отдалечава от себе си. Съдбовният й път е причината да е по-затворена в себе си, да анализира събитията и да е безпощадна, ако някой сгреши в поведението си, ако се опита или успее да наруши авторитета на кралския двор.