Родена е на дата, която от една страна изисква да е стабилна и да живее в хармония със себе си и със света, но от друга страна е податлива на странично влияние, причина да залита често от правия път, като след това, заради променливата й същност, дарена от Близнаци трудно се връща в правилната посока. Съдбовният й път изисква да живее извън своята родина или много да пътува, за да избегне проблемите в живота си, голяма част от които си създава сама.