Роден е в Телец, на дата, която е причината от една страна да е целеустремен и амбициозен, а от друга страна да е инатлив. Обича да налага волята си и трудно признава своите грешки. Съдбовният му път изисква да анализира живота си, да осъзнава и коригира грешките си, което на свой ред ще му позволи да гради устремна професионална кариера. Само от него зависи да съхрани себе си и да не отдалечава хората, на които държи.