Родена е под влияние на Телец и на вибрация водеща към успешна професионална кариера. Съдбовният й път е причина на моменти да е прибързана. Нейната духовност е много по-различна от типичните представи за това понятие.

Венера я води по пътя на собственото й духовно обогатяване, но достигне ли до необходимата пълнота на знания, тя не търпи опоненти. Знае, че е права, и държи да бъде прието това знание, което смята, че трябва да отдаде от себе си. Обича да се огражда с красиви предмети, за да им се възхищава.